Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/SH.NO:23/2019
Membekal, Menghantar , Menurun serta Menyusun Paip & Fittings Jenis Stainless Steel, Pelbagai Ukuran & Saiz Ke Unit Inventori, SAINS, KM 10 Jalan Jelebu, Seremban Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
19/08/2019
hingga
3/09/2019
200.00 19/08/2019
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10/09/2019
(Selasa)
12.00 tengahari
Peti Tender/Sebutharga,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/T.NO:24/2019
Membekal, Menghantar Serta Menurun Bahan Kimia
Hydrated Lime Bulk (Ton) Ke Loji Rawatan Air, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS) Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
300.00 19/08/2019
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/T.NO:25/2019
Kerja Pemotongan Rumput, Pembersihan Kawasan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Bagi Empangan, Loji Rawatan Air, Kolam, Tangki Dan Rumah Pam, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Di Seluruh Negeri Sembilan Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
300.00 19/08/2019
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/SH.NO:26/2019
Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Jalan Akibat Kerja Selenggaraan Paip SAINS Bagi Kawasan Operasi Zon Tampin, Gemencheh Dan Gemas Untuk Daerah Tampin Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
(Berdaftar di Daerah Tampin Sahaja)
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 01 atau CE 21)
200.00 19/08/2019
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/SH.NO:27/2019
Kerja-Kerja Verifikasi Flowmeter Air Mentah Dan Terawat Di Loji Rawatan Air Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd Di Seluruh Negeri Sembilan
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 100101 / 100199)
100.00 19/08/2019
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/T.NO:28/2019
 Membekal Dan Memasang Paip 150mm Garispusat Jenis Multi-Layer UPVC Di Taman Happy, Daerah Seremban, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20 / CE 21)
SPAN C3
300.00 19/08/2019
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/T.NO:29/2019
 Cadangan Membina dan Menyiapkan Kerja-Kerja Insfrastruktur Bagi Pembangunan Kompleks Pendidikan Di Bandar Enstek, Mukim Labu, Daerah Seremban, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20 / CE 21 / M22)
300.00 19/08/2019
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS

1) T1 - Syarikat 100% milik tempatan
2) Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
3) Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.
4)Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).
5) Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:

UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

6) Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.
7) Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.