Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/SH.NO: 3/2019
Transport And
Install of Pressure Reducing Valve (PRV) And Related Accessories In The State Of Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2 (CE 20)
SPAN: C3
22/4/2019
hingga
6/5/2019
200.00 22/4/2019
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
13/05/2019
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/SH.NO: 4/2019
Supply And Installation Of Flow Meter In The State Of Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2 (CE 20)
SPAN: C3 
200.00 22/4/2019
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/SH.NO: 5/2019
Kerja-Kerja Mengganti Tangki Backwash Filter Fasa 1 Serta Kerja-Kerja Paip Bypass Di Loji Rawatan Air Kuala Jelai, Daerah Jempol, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C3
200.00 22/4/2019
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/SH.NO: 6/2019
Kerja-Kerja Menambahbaik Proses Rawatan Air Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Loji Rawatan Air Ulu Bendul, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C4
100.00 22/4/2019
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/SH.NO: 7/2019
Membekal Dan Memasang Paip UPVC 150mm Diameter PN12.5 serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan di Blok B, Felda Palong 2, Jempol, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 22/4/2019
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/SH.NO: 8/2019
Membekal dan Memasang Paip Multi-Layer UPVC 155mm Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Kampung Haji Dawam, Telok Kemang, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 22/4/2019
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/SH.NO: 9/2019
Membekal dan Memasang Paip Multi-Layer UPVC 155mm Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Kampung Gelam, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
100.00 22/4/2019
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
8 SAINS.IP/SH.NO: 10/2019
Membekal dan Memasang Paip Multi-Layer UPVC 155mm Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Kolam Bukit Permata Kampung Sri Parit, Lukut, Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20)
SPAN: C4
100.00 22/4/2019
12.30 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
9 SAINS.IP/SH.NO: 11/2019
Membekal dan Memasang Paip Multi-Layer Modified PVC (PVC-M) 160mm Diameter (160.3 OD) Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Rumah Rakyat Gemencheh, Daerah Tampin, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
23/4/2019
hingga
6/5/2019
200.00 23/4/2018
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10 SAINS.IP/SH.NO: 12/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun Barang-Barang Am Dan Alat Pertukangan Pelbagai Kategori Dan Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, SAINS Bagi Tempoh Satu (1) Tahun.
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
100.00 23/4/2018
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
11 SAINS.IP/T.NO: 13/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun
Valve One Way Altitude, Valve Pressure Reducing Pelbagai Jenis Dan Pelbagai Ukuran Serta Berkelulusan SPAN Ke Unit Inventori, SAINS Bagi Tempoh Satu (1) Tahun. 
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
400.00 23/4/2018
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
12 SAINS.IP/SH.NO: 14/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Barang Alat Ganti
Valve One Way Altitude, Valve Pressure Reducing, Spare Repair Kit & Fittings Pelbagai Jenis Dan Pelbagai Ukuran Serta Berkelulusan SPAN Ke Unit Inventori, SAINS Bagi Tempoh Satu (1) Tahun.
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
200.00 23/4/2019
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
13 SAINS.IP/SH.NO: 76/2018
Kerja-Kerja Kalibrasi Peranti Perlindungan Dan Pengujian Bagi Loji Rawatan Air Dan Rumah Pam Bagi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Untuk Tempoh Dua (2) Tahun.
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 140101/ 02 / 99
140201 / 02 / 99)
100.00 23/4/2019
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
14 SAINS.IP/SH.NO: 15/2019
Membekal dan Memasang Paip UPVC 100mm Diameter PN 12.5 -
Class 'D' Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Kampung Gementir Baru, Tanjong Ipoh, Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
200.00 23/4/2019
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
15 SAINS.IP/T.NO: 16/2019
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Meter Air Baru
c/w Coupling dan Gasket Serta Barcode Ke Unit Pengurusan Meter, SAINS Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 100101 / 100199
400.00 23/4/2019
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
16 SAINS.IP/SH.NO: 17/2019
Membekal Dan Menghantar Peralatan
Personel Protective Equipment (PPE) Pelbagai Jenis Dan Pelbagai Kuantiti Ke Stor Bahagian Sumber Manusia Dan Pentadbiran, KM10, Kuarters Sg.Terip, Jalan Pantai, Seremban.
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 120401 )
100.00 23/4/2019
2.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
17 SAINS.IP/SH.NO: 18/2019
Membekal, Menghantar, Menurun dan Menyusun Bahan Kimia Profloc AH912PWG 25Kg/Bag Dan Polyacrylamide Aquagel 1621P 25Kg/Bag Ke Loji Rawatan Air, SAINS Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
100.00 23/4/2019
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
18 SAINS.IP/SH.NO: 19/2019
Membekal, Menghantar, Menurun dan Menyusun Bahan Kimia Chemfloc 1510c 25Kg/Bag Ke Loji Rawatan Air, SAINS Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
100.00 23/4/2019
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS

1) T1 - Syarikat 100% milik tempatan
2) Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
3) Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.
4)Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).
5) Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:

UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

6) Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.
7) Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.