Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/T.NO.: 120/2017
Membekal Dan Memasang Paip Jenis Keluli Lembut (MS) Bergarispusat Nominal 300mm Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Simpang Taman Kelab Tunku, Seremban
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
30/10/2017
hingga
06/11/2017
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
08.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
13/11/2017
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/T.NO.: 121/2017
Supply And Install Of Inter District Meter in the State of Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3 (CE 20)
SPAN: C3 / Kementerian Kewangan : 100101
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/SH.NO.: 122/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Ratikulasi Jenis MPVC Bersaiz 155mm Di Taman Raja Zainal, Port Dickson
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
09.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/SH.NO.: 123/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Ratikulasi Jenis MPVC Bersaiz 155mm Di Kampung Sri Parit, Lukut, Port Dickson
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/T.NO.: 124/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Ratikulasi Jenis MPVC Bersaiz 155mm Di Taman Sentosa, Lukut, Port Dickson
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/T.NO.: 125/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Ratikulasi Jenis MPVC Bersaiz 155mm Di Taman Sri Tanjong, Lukut, Port Dickson
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/T.NO.: 126/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis Mild Steel 150mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Chembong, Daerah Rembau
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
8 SAINS.IP/T.NO.: 127/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis Mild Steel 150mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Sungai Layang, Daerah Rembau
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
9 SAINS.IP/SH.NO.: 128/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis Mild Steel 150mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Chengkau, Daerah Rembau
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
12.30 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10 SAINS.IP/SH.NO.: 129/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis Mild Steel 150mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Astana Raja, Daerah Rembau
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
11 SAINS.IP/T.NO.: 130/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis High Density Polyethylene (HDPE) 160mm Di Kampung Baru Tampin, Daerah Tampin
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
03.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
12 SAINS.IP/T.NO.: 131/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis High Density Polyethylene (HDPE) 160mm Di Kampung Seri Gemas, Daerah Tampin
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
03.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
13 SAINS.IP/SH.NO.: 132/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis High Density Polyethylene (HDPE) 160mm Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Rakyat Repah, Daerah Tampin
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
04.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
14 SAINS.IP/S.H.NO.: 133/2017
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis High Density Polyethylene (HDPE) 160mm Di Taman Tampin Jaya, Daerah Tampin
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
30/10/2017
04.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS

 

1. T1 - Syarikat 100% milik tempatan

2. Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

3. Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.

4. Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).

5. Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:


UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

6. Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.

7. Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.