Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER / SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/SH.NO: 49/2018
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Daerah Port Dickson Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
11/12/2018
hingga
21/12/2018
200.00 10/12/2018
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
24/12/2018
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/SH.NO: 50/2018
Kerja Pembersihan Dan Penyelenggaraan Di Unit Inventori, Unit Pengurusan Meter dan Kawasan Rumah Kakitangan SAINS KM10, Jalan Jelebu, Seremban dan Kuarters Loji Rawatan Air Ngoi-Ngoi Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 10/12/2018
09.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/SH.NO: 51/2018
Kerja Pemotongan Rumput, Pembersihan Kawasan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Bagi Kawasan Kolam, Tangki Air dan Rumah Pam, SAINS Di Zon 1 dan Zon 2 Daerah Seremban Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
200.00 10/12/2018
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/SH.NO: 52/2018
Kerja Pemotongan Rumput, Pembersihan Kawasan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Bagi Kawasan Kolam, Tangki Air dan Rumah Pam, SAINS Di Zon 3 dan Zon 4 Daerah Seremban Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00
5 SAINS.IP/SH.NO: 53/2018
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Di Daerah Jelebu Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 10/12/2018
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
6 SAINS.IP/SH.NO: 54/2018
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Di Daerah Rembau Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 10/12/2018
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
7 SAINS.IP/SH.NO: 55/2018
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Di Daerah Kuala Pilah Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 10/12/2018
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
8 SAINS.IP/SH.NO: 56/2018
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Di Daerah Jempol Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 10/12/2018
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
9 SAINS.IP/SH.NO: 57/2018
Kerja-Kerja Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Kolam, Tangki Air Dan Rumah Pam Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Di Daerah Tampin Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221002)
100.00 10/12/2018
12.30 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
10 SAINS.IP/SH.NO: 58/2018
Kerja-Kerja Pembersihan Bangunan Ibu Pejabat Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221001)
200.00 10/12/2018
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
11 SAINS.IP/SH.NO: 59/2018
Kerja-Kerja Pembersihan Bangunan Pejabat-pejabat Daerah Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221001)
200.00
12 SAINS.IP/SH.NO: 60/2018
Kerja-Kerja Pembersihan Bangunan Loji Rawatan Air Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Di Seluruh Negeri Sembilan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221001)
200.00
13 SAINS.IP/SH.NO: 61/2018
Membekal, Menghantar Dan Menurun Alat Tulis (Pelbagai Jenis & Pelbagai Kuantiti) Ke Unit Pentadbiran, Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 020601)
100.00 10/12/2018
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
14 SAINS.IP/SH.NO: 62/2018
Kerja-Kerja Perkhidmatan Penyelenggaraan Kelengkapan Sistem Penghawa Dingin & Pengudaraan Di Pejabat SAINS, Seluruh Negeri Sembilan Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 220301)
100.00 10/12/2018
3.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
15 SAINS.IP/SH.NO: 63/2018
Mengukur, Menjahit, Membekal Dan Menghantar Pakaian Seragam Untuk Kakitangan SAINS (Pelbagai Jenis & Pelbagai Kuantiti) Ke Unit Pentadbiran, Bahagian Sumber Manusia & Pentadbiran, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd. Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 020801/ 020802 / 020899 / 222401)
11/12/2018
hingga
21/12/2018
200.00 11/12/2018
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
24/12/2018
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
16 SAINS.IP/SH.NO: 65/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia Sodium Silicofluoride (25 Kg/Bag) Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
200.00 11/12/2018
9.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
17 SAINS.IP/SH.NO: 66/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia Hydrated Lime (500Kg/Jumbo Bag) Ke Loji-Loji Rawatan Air Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
100.00 11/12/2018
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
18 SAINS.IP/SH.NO: 67/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia Hydrated Lime (25Kg/Bag) Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
100.00 11/12/2018
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
19 SAINS.IP/T.NO: 68/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Bahan Kimia Superfloc A110 PWG 10Kg/Bag dan
Polyaluminium Chloride in Bulk (Tanker) Ke Loji Rawatan Air Ngoi-Ngoi, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 060103 / 060199)
400.00 11/12/2018
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
20 SAINS.IP/T.NO: 69/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun UPVC Pipe Bellmouth Type D Berkelulusan SPAN Pelbagai Ukuran Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn.Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
300.00 11/12/2018
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
21 SAINS.IP/T.NO: 70/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Alat Ganti Bekalan Air Jointings & Fittings, Pelbagai Ukuran, Berkelulusan SPAN Ke Unit Inventori, Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
200.00 11/12/2018
12.00 tengahari
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
22 SAINS.IP/SH.NO: 71/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Dan Menyusun "Thermal Bill" Untuk Kegunaan Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 221606 / 221615)
100.00 11/12/2018
02.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
23 SAINS.IP/SH.NO: 72/2018
Lawatan Pemeriksaan Jurutera Kompeten Ke atas Pepasangan Elektrik Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd (SAINS) Mengikut Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 Bagi Tempoh Satu (1) Tahun
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 220503)
200.00 11/12/2018
3.00 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
24 SAINS.IP/SH.NO: 73/2018
Cadangan Mencuci Muka Sauk Ulu Kemin, Membersih dan Membaikpulih Jalan Masuk Dari Rumah Orang Asli Ke Intake Ulu Kemin Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Daerah Jelebu, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C4
100.00 11/12/2018
03.30 petang
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
25 SAINS.IP/T.NO: 74/2018
Membekal dan Memasang Paip Utama Jenis Keluli Lembut (MSCL) Bergarispusat 250mm Bagi Menggantikan Paip Simen Asbestos Sediada 250mm Di Felda Jelai 1 Ke Felda Jelai 2, Mukim Gemas, Daerah Tampin, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
12/12/2018
hingga
21/12/2018
300.00 12/12/2018
9.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
24/12/2018
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
26 SAINS.IP/SH.NO: 75/2018
Menambah dan Membaikpulih Sokongan Jajaran Paip Air Mentah Dari
Intake Gravity Hingga Ke Loji Rawatan Air Ulu Bendul, Kuala Pilah.
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C3
200.00 12/12/2018
09.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
27 SAINS.IP/T.NO: 76/2018
Kerja-Kerja Kalibrasi Peranti Perlindungan, Pengujian & Servis
Switchgear Di Loji Rawatan Air Dan Rumah Pam Bagi Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Untuk Tempoh Empat (4) Tahun 
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 220503)
300.00 12/12/2018
10.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
28 SAINS.IP/T.NO: 77/2018
 Cadangan Membina dan Menyiapkan Kerja-Kerja Insfrastruktur Bagi Pembangunan Kompleks Pendidikan Di atas Lot PT 23743 Seluas 728.33 Ekar, Bandar Enstek, Mukim Labu, Daerah Seremban, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20 / CE 21)
300.00 12/12/2018
10.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
29 SAINS.IP/SH.NO: 78/2018
Kerja-Kerja Penambahbaikan Sistem Pengedosan Sediada Bagi Sistem Polimer dan Sistem Flouride Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di LRA Kuala Jelai, Negeri Sembilan
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C3
200.00 12/12/2018
11.00 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS
30 SAINS.IP/SH.NO: 79/2018
Supply, Deliver, Install, Testing and Commissioning Automatic Control Pumping System For Pump House and Reservoir At Bukit Kepayang 2, Citra Height and Planters Haven In Seremban District, Negeri Sembilan Darul  Khusus
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G1
(CE 20 / CE 21)
SPAN: C4
100.00 12/12/2018
11.30 pagi
Bilik Latihan, Ibu Pejabat SAINS

1) T1 - Syarikat 100% milik tempatan
2) Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.
3) Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.
4) Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).
5) Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:

UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

6) Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.
7) Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.