Sebut Harga Terkini

Tender/Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor atau Pembekal yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM), Kementerian Kewangan & Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dalam bidang yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja/bekalan berikut:-

BUTIR-BUTIR TENDER/SEBUTHARGA * JENIS SYARIKAT TEMPATAN SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN TEMPOH PEMBELIAN DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA HARGA DOKUMEN TENDER/SEBUTHARGA (RM) TARIKH, WAKTU & TEMPAT TAKLIMAT TARIKH, WAKTU & TEMPAT TUTUP
1 SAINS.IP/T.NO: 05/2018
Cadangan Mengsub-kontrakan Sebahagian Daripada Kerja-Kerja Pengoperasian Loji Rawatan Air Sungai Terip dan Loji Rawatan Air Ngoi-Ngoi, Jalan Jelebu, Seremban, Negeri Sembilan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Terbuka/T1 LPIPM
Gred : G7
(CE 20 /CE 21/CE 39)
19/02/2018
hingga
26/02/2018
1060.00
(Termasuk 6% GST)
19/02/2018
10.00 pagi
Bilik Bunga Raya, Ibu Pejabat SAINS
05/03/2018
(Isnin)
12.00 tengahari
Peti Tender,
Ibu Pejabat SAINS,
Ting. 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, 70300 Seremban, NSDK
2 SAINS.IP/T.NO: 06/2018
Membekal, Menghantar, Menurun Serta Menyusun Paip Air Kategori PVC - O Berkelulusan SPAN & Pelbagai Saiz Ke Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn. Bhd. Di Daerah Jelebu
Terbuka/T1 Kementerian
Kewangan
(Kod: 090102 / 090199)
424.00
(Termasuk 6% GST)
19/02/2018
11.00 pagi
Bilik Bunga Raya, Ibu Pejabat SAINS
3 SAINS.IP/T.NO: 07/2018
Penggantian Paip Retikulasi AC Sediada Bersaiz 150mm Kepada Paip Jenis 150mm MS Di Kg Air Putih, Dangi, Daerah Kuala Pilah
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
19/02/2018
11.30 pagi
Bilik Bunga Raya, Ibu Pejabat SAINS
4 SAINS.IP/T.NO: 08/2018
Penggantian Paip Retikulasi AC Sediada Bersaiz 150mm Kepada Paip Jenis 200mm MS Di Felcra Bemban, Senaling, Daerah Kuala Pilah
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G3
(CE 20)
SPAN: C3
318.00
(Termasuk 6% GST)
19/02/2018
12.00 tengahari
Bilik Bunga Raya, Ibu Pejabat SAINS
5 SAINS.IP/SH.NO: 09/2018
Kerja-Kerja Penggantian Paip Jenis High Density Polyethylene (HDPE) 160mm Di Taman Tampin Jaya, Daerah Tampin
Bumiputera/T1 LPIPM
Gred : G2
(CE 20)
SPAN: C3
212.00
(Termasuk 6% GST)
19/02/2018
12.30 tengahari
Bilik Bunga Raya, Ibu Pejabat SAINS

 

1. T1 - Syarikat 100% milik tempatan

2. Bayaran Dokumen Tender/Sebutharga hendaklah dalam bentuk TUNAI. Bayaran ini tidak akan dikembalikan.

3. Kontraktor/Pembekal atau wakil kontraktor/pembekal yang sah adalah DIWAJIBKAN menghadiri taklimat dan layak membeli borang Tender/Sebutharga.

4. Dokumen Tender/Sebutharga hanya akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor/pembekal yang sah. Untuk tujuan ini, wakil kontraktor/pembekal MESTI mengemukakan surat kuasa untuk membeli Dokumen Tender/Sebutharga daripada syarikat yang diwakili bersama dengan sijil pendaftaran ASAL DAN SALINAN YANG DISAHKAN daripada pihak berkuasa seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas. Sesalinan sijil-sijil ini perlu dikemukakan untuk simpanan SAINS (Tidak Akan Dikembalikan).

5. Dokumen Tender/Sebutharga boleh disemak pada waktu pejabat di alamat berikut:


UNIT PENGURUSAN KONTRAK
SYARIKAT AIR NEGERI SEMBILAN SDN. BHD.,
Tingkat 2, Kompleks PKNNS, Persiaran S2 B2, Seremban 2,
70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus.
Tel: 06 – 603 3500 Fax: 06 – 601 7513

6. Dokumen Tender/Sebutharga yang telah dilengkapi dan ditandatangani hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan bertanda dengan jelas di penjuru atas sebelah kiri “Tajuk Tender/Sebutharga” tanpa apa-apa pengenalan diluarnya. Sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Kotak Tender/Sebutharga yang telah ditetapkan mengikut jadual di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengahari.

7. Pihak SAINS tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran atau mengemukakan sebab-sebab tawaran tersebut ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kos perbelanjaan berhubung dengan Tender/Sebutharga ini.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.